Nieuwsbrief 22 december 2016

2016-12-30

Concept ontwerp Van Zijstweg is klaar
Zoals iedereen heeft kunnen lezen in het wijkbericht is het Functioneel Ontwerp (FO) voor de ‘nieuwe’ Van Zijstweg klaar en vrijgegeven voor consultatie. Het concept ontwerp is te vinden op de website van de gemeente: www.utrecht.nl/busbaandichterswijk. Tot en met 30 december kunnen zienswijzen worden ingediend. Na verwerking hiervan wordt het ontwerp ter vaststelling aangeboden aan de Gemeenteraad. 
 
In actie komen helpt!

Lees Verder

Aankondiging door Gemeente Utrecht

2016-05-27

 

 

Wijkbericht mei 2016


Uitnodiging inloopbijeenkomst aanleg busbaan Dichterswijk (Van Zijstweg en Dr. M.A. Tellegenlaan)
Donderdag 9 juni 2016 tussen 17.00 en 20.00 uur; In de Julianafoyer (hal 5) van de Jaarbeurs
(Te bereiken via entree Oost vanaf het Jaarbeursplein en entree West vanaf de
Overste Den Oudenlaan en de Fentener van Vlissingenkade)


Wij nodigen u van harte uit voor een inloopbijeenkomst over de herinrichting van de Van Zijstweg en Dr. M.A. Tellegenlaan. Deze herinrichting is nodig voor de aanleg van een busbaan. Wij werken op dit moment, samen met het ...

Lees Verder

Beste Buur,

2015-09-13

De co-creatie van Zijstweg is een uniek experiment binnen Utrecht om ons als bewoners direct te betrekken bij de ontwikkelingen...

Lees Verder

Emails ‘Hou de Van Zijstweg 2x1’ naar raadsleden zijn een succes!

2014-02-20

http://vanzijstweg.nl/upload/files/Nieuwsbrief%2018%20febr%202014_MW.pdf

Raadsinformatie-avond 28-01-2014 over verbredingsplannen gemeente van de van Zijstweg

2014-02-03

Op 28 januari j.l. was er een Raadsinformatieavond voor commissie Stad en Ruimte met de 2x1,5 plannen van de gemeente voor de Van Zijstweg op de agenda.
Meepraters waren Comité Van Zijstweg, De Kracht van Utrecht, Historische Vereniging Utrecht en de Fietsersbond. 

De gemeente gaf een toelichting en presentatie d.m.v. verkeerssimulatie-filmpjes (gemaakt door buro Royal Haskoning) voor de 2x1,5 autostrook.
Deze toonden varianten met en zonder extra uitvoegstroken bij de kruisingen  / parkeerplaats P3 / uitgang expeditieverkeer van de Jaarbeurs. 
Verder werd uitgegaan van een gesloopte hovenierswoning en een nie...

Lees Verder

Bouwput Utrecht heeft een bericht geplaatst op 22-jan-2014

2014-01-29

 

Bouwput Utrecht; Wellicht kunnen we allemaal een reactie geven onderaan het bericht, ik heb het al gedaan in naam van het comité.

 

Hier is het artikel

 

Historie van Zijstweg door M.Hoektra vereniging Oud Utrecht

2014-01-18

De Van Zijstweg heette vroeger het Klein Lijnpad en kwam al vroeg op de kaarten van Utrecht voor. Er was al eeuwenlang bebouwing. Het pad werd later doorsneden door de aanleg van het Merwedekanaal, voltooid in 1892. In 1927 werd langs de weg de Veilinghaven aangelegd.

De hovenierswoning op nummer 51 is het laatste pand dat resteert van de oorspronkelijke bebouwing in het gebied, waar veel boerderijen en tuinderswoningen stonden. Het huis stond met de voorkant naar het pad en de latere haven. De huidige Van Zijstweg loopt langs de achterkant.

De woning uit 1875 is in 1927 in de stijl van die tijd verbouwd. Het was toen afgel...

Lees Verder

Verbreding Van Zijstweg tast leefbaarheid van de buurt aan – oproep aan alle bewoners!

2014-01-16

Deze maand buigt de gemeenteraad zich over de geplande verbreding van de Van Zijstweg naar 2 x 1,5 brede autobaan + dubbele busbaan. Als je het eens bent met het standpunt ‘geen verbreding’ dan moeten we ons NU laten horen richting de gemeente. Anders luistert de gemeente echt alleen naar de Rabobank en de Jaarbeurs.

Laat de gemeenteraad weten wat je vindt!      Mail naar het e-mailadres onderaan de brief voor hoe je dit moet doen. --> Klik hier voor de brief

 

Laat de gemeenteraad weten wat je van verbreding van de Van Zijstweg vindt!<...

Lees Verder

Brief aan de Cie Stad & Ruimte

2013-12-22

Wij hebben een brief geschreven aan de Commissie Stad en Ruimte omdat we ons zorgen maken dat de Van Zijstweg in januari niet meer in de raad ter sprake komt.

Lees hem hier.

Artikel Bouwput Utrecht

2013-12-19

Bouwput Utrecht heeft onlangs een artikel online gezet over de huidige ontwikkelingen van de Van Zijstweg en de Valeriusbaan.

Lees hier het artikel

Dichterswijkers bezorgd bijeen over komst 6-baans Van Zijstweg

2013-12-14

In de havenloods aan de Veilinghaven kwamen donderdag ca. 40 verontruste Dichterswijkers bijeen om zich te laten informeren over de plannen van de gemeente Utrecht om de Van Zijstweg te verbreden tot een 6-baans weg. Initiatiefnemer voor de buurtbijeenkomst is het comité VanZijstweg, zij zijn al 3 jaar met diverse belanghebbenden in gesprek over een acceptabele oplossing, ook voor de wijk.

Het comité licht de voorgeschiedenis over de plannen met de Van Zijstweg kort toe en vertelt waarom er juist nu een buurtbijeenkomst wordt georganiseerd. Nadat het comité in de afgelopen jaren intensief in gesprek is geweest met zowel gemeente...

Lees Verder

Commisiebrief Ontwerp en Bestemmingsplan Van Zijstweg

2013-12-03

Brief van de burgemeester en wethouders aan de raadscommisie over het HOV Zuidradiaal en tracé Zijstweg, waarin tot uiting komt dat B&W 2 x 1½ willen + de Busbaan, zodat het aardig op een 2e Graadt van Roggenweg begint te lijken en dat dwars door zo’n kwetsbaar gebied.

Lees hier de brief.

Architectuurcentrum Aorta

2013-11-11

Het einde van Statsontwikkeling als Koehandel en Monopoly ?

http://www.aorta.nu/thermometer/het-einde-van-stadsontwikkeling-als-koehandel-en-monopoly/

HOV Zuidradiaal/Valeriusbaan

2013-09-25

25 september 2013

Raadsinformatieavond 24 september j.l. verliep goed. Raadsleden stelden volop vragen over de Van Zijstweg. Voor onze inspraakreactie: zie hier.

Inspraak Vereniging Oud Utrecht

De toekomstige uitvoering van de Van Zijstweg leidde tot discussie. Voor de raad is het van belang om busbaan en rijstroken voor het overige verkeer zo optimaal mogelijk in te passen. En rekening te houden met voorkeuren van omwonenden en andere belanghebbenden. Bij deze bijeenkomst kunt u meepraten. 

Lees Verder

Ingezonden brief Oud Utrecht

2013-08-30

30 augustus 2013

Bron: AD Utrechts Nieuwsblad.

Ingezonden brief naar aanleiding van het artikel 'Valeriusbaan komt er aan' van Jos van Sambeek in de krant van dinsdag 27 augustus 2013:

In het AD van dinsdag jl. staat een artikel over de aanleg van de busbaan onder het kantoor van de Rabobank en een akkoord met de gemeente over de verbreding van de Van Zijstweg, dat daarvoor met spoed noodzakelijk zou zijn. De vereniging Oud-Utrecht pleit al jaren voor behoud van de aan die weg gelegen hovenierswoning. Die zou moeten wijken als de huidige tweebaansweg niet alleen met twee banen voor OV wordt verbre...

Lees Verder

Stadsblad over Van Zijstweg

2013-07-23

Bewoners en Oud-Utrecht luiden noodklok voor Van Zijstweg

23 juli 2013

Bron: Stadsblad
Door: Paul Hustinx

Omwonenden van de Van Zijstweg maken zich tezamen met de Vereniging Oud- Utrecht ernstige zorgen over de toekomst van deze weg. Afgaande op brieven uit mei en juli lijkt het college immers bezweken voor de druk van Jaarbeurs en Rabobank om de weg te verzwaren tot een verwerkingscapaciteit van 2×2 rijstroken voor autoverkeer

Dit steekt hen vooral daar zij steeds de indruk hadden dat het college, evenals de meerderheid van de raad overigens, hen steunde in de wens de weg ...

Lees Verder

Gesprek met wethouder Frits Lintmeijer

2013-04-20

20 april 2013

Op 19 april 2013 hebben we een gesprek gehad met wethouder Frits Lintmeijer. Aanleiding was het vastlopen van het overleg met de ambtenaren over een gezamenlijk gedragen ontwerp voor de Van Zijstweg. In het ontwerp van de ambtenaren zoals het er nu ligt zijn de belangen van de bewoners op geen enkele manier terug te vinden. Het gesprek concentreerde zich op twee punten:

  1. de Jaarbeurs blijft vasthouden aan een vierbaans autoweg en wil niet overleggen over alternatieven. In feite willen ze over helemaal niets overleggen als ze hun zin niet krijgen. Aan de bewoners hebben ze lak, wat hun betreft moet...
Lees Verder

Stand van zaken 19 april 2013

2013-04-19

19 april 2013

Wat was de oorspronkelijke opdracht in mei 2012 van de Raad & wethouder aan de ambtenaren?

Maak - met participatie van de bewoners - een ontwerp met als uitgangspunten:

  • Auto infra: 2x1 banen + uitvoeg/invoegstroken en voorsorteervakken.
  • Infrabundel zo ver als mogelijk richting Jaarbeurs.
  • HOV-baan over bestaande Nelson Mandelabrug.
  • Zo mogelijk behoud Hovenierswoning
  • Onderzoek inpassing fietsonderdoorgang in de kanaalweg t.p.v. de Villa Jongerius.

Op grond hiervan zijn de bewoners en het ingenieursbureau van de gemeen...

Lees Verder

Visie Jaarbeurs

2012-12-28

28 december 2012

Jaarbeurs wil alleen beslissen over plannen toekomst wanneer zij haar zin krijgt en de van Zijstweg 4-baans autoweg wordt. B&W zegt 'er zijn nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen en trends die het nodig en mogelijk maken om eerdere plannen op actualiteit te blijven onderzoeken. De luchtkwaliteit in de stad en het land en Europese regelgeving dwingen ons daartoe'. Zie brief B&W aan 

Lees Verder

Overleg met gemeente stukgelopen

2012-12-10

10 december 2012

Lees alles in de laatste nieuwsbrief 

Raadsinformatieavond 22 mei 2012

2012-05-23

23 mei 2012

Op 26 april 2012 reageerde het College van Burgemeester & Wethouders op de visie van het Comite Van Zijstweg. Het College neemt onze bezwaren tegen een 2x2 autoweg en onze alternatieve visie serieus, wil de bewoners betrekken bij de uitwerking van de ontwerpen, en de verdere invulling van de VZW koppelen aan de ontwikkeling van de structuurvisie fase 2.
Maar: desondanks neemt het het bestemmingsplan aan zoals het er nu ligt. Daar in ...

Lees Verder