De co-creatie van Zijstweg is een uniek experiment binnen Utrecht om ons als bewoners direct te betrekken bij de ontwikkelingen in onze eigen wijk. Daarom willen we graag met jullie de stand van zaken delen rondom de Van Zijstweg co-creatie middels deze mail plus uitnodigen om bijeen te komen op 13 oktober in Harbour.

Alle documentatie/bestanden proberen we zsm op de site www.vanzijstweg.nl te plaatsen.

‘Nota van Uitgangspunten’:

Om de co-creatie in goede banen te leiden is er een nota van uitgangspunten samengesteld. Dit zijn de randvoorwaarden voor het ontwerp van de ‘nieuwe’ Van Zijstweg.

De belangrijkste punten voor onze buurt zijn:

1.       Van Zijstweg wordt: 2x1 autobanen (hiernaast komen nog de busbanen, 2 HOV)

2.       Dit dient gelijk ook als de basis voor verdere ontwikkeling in het stationsgebied

3.       Autoverkeer snelheid wordt 30 KM/pU, busverkeer 50 KM/pU

4.       Aanleg wordt zo compact mogelijk en zoveel mogelijk richting Jaarbeurs gerealiseerd

5.       Mandelabrug blijft in tact

6.       Uiterste inspanning tot behoud van hovenierswoning

7.       Goede oversteekbaarheid via de Van Zijstweg tussen Fentener van Vlissingenkade en Parkhaven

8.       Parkeren P3 uiterlijk in 2023 naar westzijde Merwedekanaal en de expeditie ingang van de Jaarbeurs verschuift ook naar de westzijde, via een nieuw-te-bouwen brug over het Merwedekanaal

Een samenwerkingsovereenkomst / co-creatie overeenkomst tussen comité en gemeente Utrecht is opgesteld. Hiermee zijn we nu samen het ontwerpproces ingegaan.

Toegankelijkheid Parkhaven

In de nota wordt ervan uitgegaan dat Parkhaven via Van Zijstweg volledig toegankelijk blijft. De gemeente heeft echter op ons verzoek verkeerstellingen verricht (aantal auto’s in en uit de wijk) en onderzoekt of de toegankelijkheid van de wijk verbeterd kan worden als er eenrichtingsverkeer op de Veilinghavenkade komt of dat deze toch beter afgesloten kan worden bij de Van Zijstweg. Dit alles om de parkeerdruk in de wijk te verminderen en de verkeersveiligheid te bevorderen.

 

Bureau selectie

Aan het begin van de co-creatie is afgesproken dat het ontwerp van de weg, door een extern ontwerpbureau gemaakt zou worden. Samen met de gemeente zitten we momenteel in een intensieve procedure van een paar maanden om het juiste een bureau op een objectieve manier te selecteren. 13 oktober hebben we uitsluitsel welk bureau het wordt, 5 oktober wordt namelijk de definitieve selectie gemaakt.

Structuurvisie fase 2

Tijdens de Raadsinformatie avond d.d. 22 april over het stationsgebied westzijde is ons duidelijk geworden dat het college van burgemeester en wethouders de raad heeft voorgesteld de Toekomstvisie Utrecht Centrum: ‘a Healthy Urban Boost’ vast te stellen als kader voor de structuurvisie fase 2 Stationsgebied. Ons betoog was die avond dat je maar niet ongelimiteerd auto’s het gebied in kan blijven pompen en er geparkeerd moet worden aan de westzijde Merwedekanaal met goede openbaar vervoer middelen. Ook moeten er niet alleen oost/west verbindingen zijn maar ook NOORD/ZUID verbindingen om de oude wijken blijvend met elkaar te verbinden.

Hovenierswoning: Mila & Mien

Mila en Mien heeft met de wervingsactie van vorig jaar van ruim 150 mensen hun stem gekregen dat ze vóór behoud van de hovenierswoning en de komst van Mila en Mien zijn. Zij werken nu gestaag door aan de verwezenlijking van hun plan. Met name voor de financiële kant van het verhaal zal het een uitdaging worden om fondsen en sponsoren te vinden die willen ondersteunen. De definitieve beslissing over de heringericht van de Van Zijstweg speelt hier natuurlijk een cruciale rol in.

 

Voor een uitgebreide update nodigen we jullie van harte uit om 13 oktober in de Harbour om 20.00 uur.

Het is fijn wanneer jullie jezelf willen opgeven van te voren, zodat we een inschatting kunnen maken of de ruimte groot genoeg is.

carlabeijsens@hotmail.com

We hopen veel buren te mogen ontvangen!

Mocht je vragen hebben voorafgaand, dan zien we ze graag tegemoet.

vanzijstweg@hotmail.nl  

 

 

Comité van Zijstweg