Wijkbericht mei 2016


Uitnodiging inloopbijeenkomst aanleg busbaan Dichterswijk (Van Zijstweg en Dr. M.A. Tellegenlaan)
Donderdag 9 juni 2016 tussen 17.00 en 20.00 uur; In de Julianafoyer (hal 5) van de Jaarbeurs
(Te bereiken via entree Oost vanaf het Jaarbeursplein en entree West vanaf de
Overste Den Oudenlaan en de Fentener van Vlissingenkade)


Wij nodigen u van harte uit voor een inloopbijeenkomst over de herinrichting van de Van Zijstweg en Dr. M.A. Tellegenlaan. Deze herinrichting is nodig voor de aanleg van een busbaan. Wij werken op dit moment, samen met het Comité Van Zijstweg en ontwerpbureau B+B, aan een ontwerp hiervoor.
Samen met hen organiseren wij ook de inloopbijeenkomst.


Tijdens de inloopbijeenkomst lichten wij de uitgangspunten toe en horen wij graag wat u belangrijk vindt en welke ideeën u heeft. Ook over het vervolg van het project en de betrokkenheid van bewoners en ondernemers daarbij is informatie te vinden. De bijeenkomst is een inloopbijeenkomst, u kunt komen op het tijdstip dat u het beste uitkomt.
Het openbaar vervoer als aantrekkelijk alternatief voor de auto
Dat is wat de gemeente Utrecht wil bereiken. Vrijliggende busbanen zijn daarvoor essentieel.
Daarmee wordt de reistijd korter en betrouwbaar én is de bus comfortabeler omdat hij minder hoeft te stoppen en op te trekken.
Bovendien verbetert met vrije busbanen de doorstroming voor autoverkeer. Het grootste deel van het netwerk van busbanen is inmiddels aangelegd en in gebruik. De busbaan Dichterswijk is de laatste schakel waarvoor nu een ontwerp wordt gemaakt.
Uitgangspunten voor het ontwerp
In juni 2015 zijn de uitgangspunten voor het ontwerp door het college vastgesteld. Deze uitgangspunten zijn samen met het Comité Van Zijstweg opgesteld.
De Dr. M.A. Tellegenlaan en Van Zijstweg worden opnieuw ingericht. Net als in de huidige situatie krijgen de wegen twee rijbanen voor auto’s en vrijliggende fiets- en voetpaden. Daarbij komt er een busbaan in twee richtingen. Belangrijke aandachtspunten in het ontwerp zijn de aanleg van goede oversteken, leefbaarheid, verkeersveiligheid en doorstroming. Daarbij streven wij in het ontwerp naar het behoud van de hovenierswoning.
Daarnaast moet het ontwerp voldoen aan technische eisen, wet- en regelgeving en passen binnen het budget. Een deel van het benodigde budget wordt gesubsidieerd door de provincie Utrecht op voorwaarde dat de busbaan uiterlijk 31 december 2020 klaar is.
De uitgangspunten worden nu vertaald naar een Functioneel Ontwerp. Daarin wordt duidelijk waar precies de wegen en paden, groen maar ook oversteken komen te liggen.
Bereikbaarheid en andere projecten
Er zijn veel ontwikkelingen aan deze kant van het station. Het Jaarbeursgebied wordt herontwikkeld waarbij de Jaarbeurs haar activiteiten op een kleiner grondgebied concentreert. De gemeente maakt plannen voor de vrijkomende delen.
Een belangrijk verkeersproject in het stationsgebied is de herinrichting van de Croeselaan. De inrichting van de kruising Croeselaan/Van Zijstweg is onderdeel van het project Aanleg busbaan Dichterswijk.
Op het Defensieterrein worden woningen gebouwd en voor het HOV tracé over onder andere de Overste den Oudenlaan is een ontwerp gemaakt.
Over deze en andere projecten in de omgeving van de Van Zijstweg en Dr. M.A. Tellegenlaan is op 9 juni ook informatie beschikbaar.


Het vervolg
Na de inloopbijeenkomst gaan bureau B+B, Comité Van Zijstweg en gemeente verder met het maken van het Functioneel Ontwerp. Zodra het Functioneel Ontwerp in concept gereed is, organiseren wij weer een informatie-bijeenkomst. U kunt dan ook reageren op het ontwerp. De verwachting is dat het Functioneel Ontwerp begin 2017 door de gemeenteraad kan worden vastgesteld. Daarna wordt het inrichtingsontwerp gemaakt, (Voorlopig Ontwerp) samen met een nieuw bestemmingsplan. Wij streven ernaar om de plannen in 2018 helemaal afgerond te hebben. Dan kan uitvoering in 2019 beginnen, de afronding van de werkzaamheden is in 2020.


Meer informatie
Om u op de hoogte te houden van de stand van zaken in het maken van het ontwerp, gaan wij digitale nieuwsbrieven uitgeven. U kunt zich daarvoor aanmelden via busbaandichterswijk@utrecht.nl
Op www.utrecht.nl/busbaandichterswijk en op www.vanzijstweg.nl kunt u meer lezen over het project.
Telefonisch zijn wij bereikbaar via
030 – 286 00 00.
Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks terecht bij wijkbureau Zuidwest, Al-Masoedilaan 188, of via telefoon 030 – 286 00 00 of e-mail zuidwest@utrecht.nl. Kijk ook op www.utrecht.nl/zuidwest.