Concept ontwerp Van Zijstweg is klaar
Zoals iedereen heeft kunnen lezen in het wijkbericht is het Functioneel Ontwerp (FO) voor de ‘nieuwe’ Van Zijstweg klaar en vrijgegeven voor consultatie. Het concept ontwerp is te vinden op de website van de gemeente: www.utrecht.nl/busbaandichterswijk. Tot en met 30 december kunnen zienswijzen worden ingediend. Na verwerking hiervan wordt het ontwerp ter vaststelling aangeboden aan de Gemeenteraad. 
 
In actie komen helpt!
Het ontwerp is gemaakt in co-creatie door de gemeente en het Comité van Zijstweg. Wij denken dat onze inspanningen resultaat hebben gehad en er in grote lijnen een goed ontwerp ligt. Daar zijn we trots op.

  • De HOV baan komt in het midden van de weg i.p.v. aan de kant van de huizen. Het comité had dat jaren eerder al bepleit, maar toen werd dat terzijde geschoven. Wij zijn blij dat dankzij het ontwerpburo hier nu toch voor is gekozen: het is verkeersveiliger, beter inpasbaar in een stedelijke omgeving en werkt snelheidsremmend omdat auto’s en bussen ‘samen oprijden’;
  • Het is gelukt de Hovenierswoning op zijn huidige plaats te behouden;
  • De Nelson Mandela brug blijft behouden. Voor het langzaam verkeer zal de brug aan beide kanten worden verbreed met een fiets- en voetpad;
  • Er komt aan beide kanten van de Van Zijstweg een 2-richtingen fietspad (met dank aan de Jaarbeurs).  Daarmee is het probleem van de oversteekbaarheid bij de Fentener Van Vlissingenkade opgelost. In de toekomst kunnen fietsers vanaf/naar de Van Vlissingenkade een stukje langs de weg fietsen en dan bij de Veilinghavenkade (met stoplichten) oversteken. Dat is een stuk veiliger, zeker voor schoolkinderen, dan nu;
  • De maximum snelheid wordt 30 km voor auto’s en bussen! 

 
Consultatie hele of halve afsluiting Veilinghavenkade
Vanuit de buurt is op verschillende momenten gepleit voor hele of halve afsluiting van de Veilinghavenkade. Redenen waren de voortdurende verkeersopstoppingen, de veiligheid van fietsers en het tegengaan van parkeeroverlast in de wijk door parkeerders van de Rabobank, Jaarbeurs, de nieuwe megabioscoop en andere bedrijven.

Op verzoek van het Comité is deze vraag daarom in de consultatieronde meegenomen. Er zijn meerdere varianten mogelijk. De meest vergaande is volledige afsluiting. Een tussenvariant is alleen nog verkeer de wijk uit (richting westen), maar niet meer in. Argumenten zijn

  • Grotere veiligheid voor fietsers en voetgangers
  • Minder parkeeroverlast van bezoekers van de Jaarbeurs en de megabioscoop die in de wijk op zoek gaan naar een gratis parkeerplaats.
  • Meer verblijfskwaliteit van de Veilinghavenkade (met horecagelegenheden).
  • Minder overlast voor bewoners Veilinghavenkade van verkeersopstoppingen

Voor de Van Zijstweg betekent afsluiting een betere doorstroming, dus minder files voor de deur. Hele afsluiting of alleen verkeer ‘uit’ scheelt ook in asfalt: als je vanaf de Van Zijstweg niet meer kan afslaan richting Veilinghavenkade is er geen extra rechtsaf strook nodig.

Er is ook een verkeerstechnisch argument: het verkeer dat nu gebruik maakt van de wijkontsluiting via de Veilinghaven-kade komt voor een belangrijk deel vanaf de Voorsterbeeklaan (parkeergarages Voorsterbeeklaan en Heycopstraat) en de parkeergarage (met uitrit) aan de Fruitstraat. Vanuit de parkeergarages in de Fruitstraat, de Heycopstraat en de Voorsterbeeklaan is de Croeselaan de dichtstbijzijnde grotere weg. Principe is dat verkeer zo snel mogelijk wordt afgevoerd naar de dichtstbijzijnde grotere weg (in dit geval de Croeselaan) i.p.v. onnodig lang door de wijk te rijden.  
We moedigen graag iedereen aan zijn of haar mening hierover te laten horen! 
 
Extra inrit megabioscoop.
Er is bezwaar aangetekend (van individuele bewoners gesteund door het comité) tegen de extra inrit voor de nieuwe megabioscoop, die de doorstroom/veiligheid van de weg en de leefbaarheid van de omgeving voor langere tijd nadelig kan beïnvloeden. Dit heeft opgeleverd dat de vergunning is aangepast en nu tijdelijk is tot 2023: het jaar dat volgens planning vrijwel al het parkeren van P3 naar de overkant van het kanaal verhuist.  Hoewel de inrit niet in het FO is getekend (want die gaat over de definitieve situatie en de extra inrit zou tijdelijk zijn) raden we je aan erop aan te dringen dat het bioscoop-parkeren al per 2020 (het jaar dat de nieuwe Van Zijstweg gereed is) verhuist i.p.v. in 2023, zodat de nieuwe Van Zijstweg daadwerkelijk en duurzaam verschoond blijft van deze inrit. 
 
In actie komen helpt ook al gaat het soms moeizaam!
We zijn trots op de resultaten, maar de samenwerking met de gemeente was niet altijd gemakkelijk. De gemeente heeft ook besloten om, nu het Functioneel Ontwerp klaar is, de co-creatie stop te zetten. Voor de huidige stand van zaken rond de co-creatie van gemeente en comité verwijzen we je naar onze website www.vanzijstweg.nl
 
Wil je reageren, mail ons via vanzijstweg@hotmail.nl