30 augustus 2013

Bron: AD Utrechts Nieuwsblad.

Ingezonden brief naar aanleiding van het artikel 'Valeriusbaan komt er aan' van Jos van Sambeek in de krant van dinsdag 27 augustus 2013:

In het AD van dinsdag jl. staat een artikel over de aanleg van de busbaan onder het kantoor van de Rabobank en een akkoord met de gemeente over de verbreding van de Van Zijstweg, dat daarvoor met spoed noodzakelijk zou zijn. De vereniging Oud-Utrecht pleit al jaren voor behoud van de aan die weg gelegen hovenierswoning. Die zou moeten wijken als de huidige tweebaansweg niet alleen met twee banen voor OV wordt verbreed, maar ook twee extra banen voor auto's krijgt.

Het verzoek van de vereniging het pand als monument te erkennen wordt gelukkig unaniem door de Commissie voor Welstand en Monumenten ondersteund. Het gaat de Vereniging echter om meer dan behoud van de woning: de sfeer en het leefklimaat van het aangrenzende gebied, met de oude havenkraan, zandsilo's, varend erfgoed zoals het Statenjacht worden ernstig aangetast als de Veilinghaven in de berm van een zesbaansweg komt te liggen. Dat een onafhankelijke deskundige alleen de verkeersafwikkeling zou moeten beoordelen, zoals de Rabobank voorstelt, stemt niet gerust.

In het artikel schermt de Rabobank met een overeenkomst met de gemeente uit 2006, waarin over de wegverbreding afspraken zouden zijn gemaakt. Oud-Utrecht en het Buurtcomité hebben dit contract opgevraagd. Maar daarin is helemaal niets over een verbreding van de Van Zijstweg vastgelegd! Het contract gaat alleen over het mogelijk maken van de OV-baan op het terrein van de Rabobank.

Het is nu van tweeën één: of de Rabobank speelt blufpoker met een overeenkomst die niet over de Van Zijstweg gaat. Of degenen die voor behoud van het erfgoed en de leefbaarheid van de omgeving opkomen worden voor het lapje gehouden, omdat er nog een ander contract is. Dan wordt ook met de democratie een loopje genomen. De meerderheid van de gemeenteraad is immers tegen een zesbaans Van Zijstweg.

Hopelijk draagt het AD-artikel er toe bij dat de waarheid snel boven tafel komt.

Marten Hoekstra
Vereniging Oud-Utrecht